Pokud hledáte produkty pro SVJ, přejděte prosím na web www.RejstrikySVJ.cz
Demo účet Použité údaje byly změněny pro účely prezentace

← Karta nemovitosti


Legenda:   odebrán obsah   přidán obsah


Výpis před změnou ze dne 20. 7. 2024

Informace o stavbě

Stavba: č.p. 100
Obec: Praha [554782]
Část obce: Nové Město [490148]
Katastrální území: Nové Město [727181]
Číslo LV: 2090
Stavba stojí na pozemku: p.č. 795
Typ stavby: budova s číslem popisným
Způsob využití: bytový dům

Vymezené jednotky

100/1 , 100/2

Informace z RÚIAN

Stavební objekt: č.p. 100
Ulice: Spálená
Adresní místa: Spálená 100/35

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl
Josef Novák, Ulice 1, Nové Město, 28027 Praha 1/2
Alena Nováková, Ulice 1, Nové Město, 28027 Praha 1/2

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

Zobrazené údaje mají informativní charakter.

Výpis po změne ze dne 21. 7. 2024

Informace o stavbě

Stavba: č.p. 100
Obec: Praha [554782]
Část obce: Nové Město [490148]
Katastrální území: Nové Město [727181]
Číslo LV: 2090
Stavba stojí na pozemku: p.č. 795
Typ stavby: budova s číslem popisným
Způsob využití: bytový dům

Vymezené jednotky

100/1 , 100/2

Informace z RÚIAN

Stavební objekt: č.p. 100
Ulice: Spálená
Adresní místa: Spálená 100/35

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl
Josef Novák, Ulice 1, Nové Město, 28027 Praha 1/2
Alena Nováková, Ulice 1, Nové Město, 28027 Praha 1/2

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Objekt je dotčen změnou právního vztahu: V-12345/2014

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

Zobrazené údaje mají informativní charakter.


← Karta nemovitosti