Pokud hledáte produkty pro SVJ, přejděte prosím na web www.RejstrikySVJ.cz
Demo účet Použité údaje byly změněny pro účely prezentace

Žádná změna

← Karta nemovitosti


Výpis ze dne 14. 4. 2024

Informace o stavbě

Stavba: č.p. 100
Obec: Praha [554782]
Část obce: Nové Město [490148]
Katastrální území: Nové Město [727181]
Číslo LV: 2090
Stavba stojí na pozemku: p.č. 795
Typ stavby: budova s číslem popisným
Způsob využití: bytový dům

Vymezené jednotky

100/1 , 100/2

Informace z RÚIAN

Stavební objekt: č.p. 100
Ulice: Spálená
Adresní místa: Spálená 100/35

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl
Josef Novák, Ulice 1, Nové Město, 28027 Praha 1/2
Alena Nováková, Ulice 1, Nové Město, 28027 Praha 1/2

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

Zobrazené údaje mají informativní charakter.

← Karta nemovitosti