Pokud hledáte produkty pro SVJ, přejděte prosím na web www.RejstrikySVJ.cz
Demo účet Použité údaje byly změněny pro účely prezentace

Žádná změna

← Karta nemovitosti


Výpis ze dne 16. 4. 2024

Informace o jednotce

Číslo jednotky 100/1
Typ jednotky: jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů
Způsob využití: byt
Budova: č.p. 100
Katastrální území: Město Brno [610003]
Číslo LV: 222
Podíl na společných částech: 669/5131

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl
Jan Novák, Ulice 1, Újezd nad Lesy, 28027 Praha 1/2
Jana Nováková, Ulice 1, Újezd nad Lesy, 28027 Praha 1/2

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Brno, Katastrální pracoviště Brno

Zobrazené údaje mají informativní charakter.

← Karta nemovitosti