Pokud hledáte produkty pro SVJ, přejděte prosím na web www.RejstrikySVJ.cz
Demo účet Použité údaje byly změněny pro účely prezentace

Žádná změna

← Karta nemovitosti


Výpis ze dne 13. 4. 2024

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 5721/95
Obec: Ostrava [554821]
Katastrální území: Vítkovice [714071]
Číslo LV: 100
Výměra [m2]: 254
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na pozemku: č.p. 111, 222, 333

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl
Jan Novák, Ulice 1, Újezd nad Lesy, 28027 Praha 1/2
Jana Nováková, Ulice 1, Újezd nad Lesy, 28027 Praha 1/2

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Ostrava, Katastrální pracoviště Vítkovice

Zobrazené údaje mají informativní charakter.

← Karta nemovitosti