Pokud hledáte produkty pro SVJ, přejděte prosím na web rejstrikysvj.cz
Demo účet Použité údaje byly změněny pro účely prezentace

Žádná změna

← Karta nemovitosti


Výpis ze dne 15. 8. 2019

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 5721/95
Obec: Ostrava [554821]
Katastrální území: Vítkovice [714071]
Číslo LV: 100
Výměra [m2]: 254
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Stavba na pozemku: č.p. 111, 222, 333

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl
Jan Novák, Ulice 1, Újezd nad Lesy, 28027 Praha 100/200
Jana Nováková, Ulice 1, Újezd nad Lesy, 28027 Praha 100/200

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Ostrava, Katastrální pracoviště Vítkovice

Zobrazené údaje mají informativní charakter.

← Karta nemovitosti

Máte zakázány Cookies. Prosím povolte cookies v nastavení vašeho prohlížeče abyste mohli pokračovat.